Otázky a odpovede


 • Čo je možné umiestniť do kontajnerov? Odpad zo stavebných prác, lámané tehly, malta, drobné betónové tvárnice, obaly stavebných hmôt, rámy okien, ostatný stavebný odpad.

 • Kam dodávame kontajnery? Kontajnery prepravujeme prevažne v okrese Dunajská Streda.
   
 • Čo potrebujem vedieť pred objednávkou? Adresu umiestnenia kontajnera, požadovanú kapacitu kontajnera a druh odpadu, ktorý chcete umiestniť.

 •  Koľko stojí kontajner? Koľko kontajnerov potrebujem? Radi Vám poradíme telefonicky.
   
 • Prečo sa mi oplatí objednať kontajner? Kontajner zaberá menej miesta ako rozložený stavebný odpad vo Vašom dvore. Počas stavby je možné zabezpečiť nepretržitý odvoz úlomkov a sutiny.

 • Dokedy doveziete kontajner? Po objednávke  sa kontajner dostane na pridelenú adresu v priemere do dvoch pracovných dní.

 • Čo je nebezpečný odpad? Materiály obsahujúci azbest, dechtový papier, olej, živočíšne produkty, výkaly atď.
   
 • Prepravujete aj nebezpečný odpad? Momentálne neprepravujeme nebezpečný odpad.
   
 • Ako dlho môže kontajner zostať na adrese? Kontajner je možný využiť bezplatne po dobu 5 pracovných dní, pri viac ako 5 pracovných dní účtujeme poplatok za prenájom kontajnera. Poplatok za malý kontajner (5-7 m³) je 1,50 € /pracovný deň bez DPH, pri veľkých kontajneroch (nad 7 m³) 3 € /pracovný deň bez DPH.

 • Kedy je potrebné  zaplatiť kontajnerovú prepravu? Po kategorizovaní a odvážení  odpadu sa vypočíta výsledná suma spolu s prepravnými službami. Sumu je potrebné zaplatiť po obdržaní faktúry