__________


Gulázsi s.r.o. bolo založené v roku 1993 s cieľom poskytnúť komplexnú službu v odpadovom hospodárstve pre obce a obyvateľov hospodárnejšie a enviromentálne priateľnejšou formou. Momentálne spolupracujeme s 40 obcami a s viacerými firmami. Pozbieraný odpad uložíme na skládkach ZOHŽO Veľká Paka a PURA spol. s.r.o. Veľké Dvorníky. V súčasnej dobe máme k dispozícii 4 smetiarske nákladne autá, 3 nákladné autá na veľkoobjemové kontajnery, a jedno Iveco na zber triedeného odpadu.

__________


  • Profesionálny odvoz odpadu šetrením životného prostredia

  • Korektné ceny

    Volajte nás s dôverou!

  • Veľká skúsenosť v odvoze odpadu s kontajnerm


__________


Naše služby

Kontajnerová prepravass


 Stavebná a demolačná sutina, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, všetky druhy vyselektovaného odpadu z domácností. V súčasnosti je možné prenajať kontajnery s kapacitou 5, 7, 14, 20 a 30 m³..

Odvoz kuchynského odpadu
Odvoz komunálneho a selektívneho odpadu(dostupné len pre zmluvných partnerov)


Jarný a jesenný zber veľkoobjemového odpadu


(dostupné len pre zmluvných partnerov)


__________